Bidstond

De huidige Corona ontwikkelingen gooien helaas weer roet in het eten.
De gebedskring heeft 1 december via ZOOM plaats gevonden. Volgende gebedskring zal 5 januari 2022 zijn. U hoort wel via de mededeling hoe en waar.
Voor meer informatie: 030-6012068, 06-31543062 of awcdebruijn@ziggo.nl

BIDSTOND (gebedskring) 2021/2022

Wij komen één keer in de maand op een woensdag om 19.00 uur bij elkaar in de consistorie van de Hervormde kerk in Schalkwijk.

We luisteren met elkaar naar enkele liederen en er is een korte overdenking over gebed.
We bidden vanuit 5 gebedskaartjes.
Deze zijn : danken/loven en prijzen, dominee/kerkenraad, activiteiten, zending(echtpaar) en gemeente(leden).
Er is een handreiking, maar iedereen is geheel vrij om gebedspunt in te brengen.

De data  voor dit seizoen zijn:

2021
22   sep
20   okt
24 nov

2022
5 jan
16 feb
16 mrt
20 apr
18 mei

Voor meer informatie of opgeven kunt u terecht bij Antoinette de Bruijn,
030-6012068, 06-31543062 of awcdebruijn@ziggo.nl
We ervaren vele gebedsverhoringen en zegeningen. Het is bemoedigend om te ervaren hoe God betrokken is in onze gemeente.

Uiteraard kunt u ook altijd reageren via info@hervormdschalkwijk.nl