Online diensten

De erediensten in de kerk zenden wij ook online uit en dit gebeurt live op de gebruikelijke tijden.
We beschikken alleen over geluid, maar u kunt de dienst ook op een later tijdstip beluisteren.


De kerkdiensten kunnen worden beluisterd op de site van www.kerkomroep.nl.
Daar kunt u ook de diensten van andere aangesloten kerken beluisteren en een aantal zijn ook met beeld beschikbaar.
De directe link naar onze gemeente is : www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945.

Aan de rechterzijde ziet u, zodra deze beschikbaar is, een link naar de liturgie van deze en voorgaande diensten.
Dan kunt u de orde van dienst volgen en de liedteksten meelezen en de liederen meezingen.

Aan de rechterzijde vindt u eveneens een link naar het actuele preekrooster.

Bij een online dienst kunnen we niet collecteren. Daarom willen we u graag verzoeken om toch af en toe aan ons te denken en wat over te maken als collecte.
Dat hoeft niet elke week, het kan bijvoorbeeld ook 1x per maand.

Voor de diaconie zal dit dan naar rato verdeeld worden over de collecten die we gepland hadden. 
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195,  tnv Diaconie Schalkwijk.

De collecten voor de kerkvoogdij zullen verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds.
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv Kerkvoogdij Schalkwijk