AVG

Dat staat voor privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wij zijn ook verplicht om daarvoor een reglement op stellen waarin vermeld staat hoe we hiermee omgaan. De onderstaande link geeft toegang tot dat document.